Hankehenkilöstö on kesälomalla porrastetusti 13.7. – 9.8.2020.

Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA)- hankkeessa kehitetään uudenlainen yritystyöllistämisen malli, jossa tavoitteena on ohjata hankeosallistujat palkkatyösuhteisiin yrityksiin. Yrityksistä tunnistetaan yhteistyössä yrittäjien kanssa oppimisympäristöjä, joissa ELSA- hankkeen kautta työllistyvä henkilö voi kehittää osaamistaan työtä tekemällä.

ELSA- hankkeessa on käytössä yksilöllinen valmennusmalli, jonka avulla hankeosallistujia tuetaan etenemisessä työllisyyspoluilla. Hankeosallistujilla on mahdollisuus osoittaa työtaitonsa hankkeen työympäristöissä ja kokeilla niitä ennen siirtymistä yrityksiin. Hankeosallistujat osallistuvat mm. ammattitaitokartoitukseen, ja tarvittaessa heille rakennetaan tutkintosuorituksiin tähtääviä opinnollistamispolkuja.

Hanke on tarkoitettu kaikille yritystyöllistymistä lähellä oleville kuhmolaisille työttömille työnhakijoille. Hankeosallistujiksi ohjaudutaan Kainuun TE-toimiston, Kainuun TYP:n ja Kuhmon kaupungin työllisyyspalvelujen kautta.

Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto yhdessä Kuhmon kaupungin ja Kuhmon Työvire ry:n kanssa. Hanke toteutetaan kolmen vuoden ajalla 1.1.2019- 31.12.2021. Myös Kuhmon työpajan ja Kuhmon Työvire ry:n henkilöstö osallistuu ELSA- hankkeeseen.