Nyt on hyvä aika hakeutua Kuhmon ELSA – hankkeen ja Edukain järjestämään toiseen Työhön Kuhmossa – työvoimakoulutukseen 24.2. – 20.5.2020! Ensimmäisen vastaavan syksyn 2019 koulutuksen tuloksena työllistyi noin 60% koulutuksen opiskelijoista.

Infotilaisuus pidetään ti 21.1.2020 klo 10 – 11 Oppimiskeskuksella hankeluokassa 108 (Piilolantie 47).

Koulutukseen voi hakea TE-palveluiden sivuilta Työhön Kuhmossa- koulutus.

 

Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA)- hankkeessa kehitetään uudenlainen yritystyöllistämisen malli, jossa tavoitteena on ohjata hankeosallistujat palkkatyösuhteisiin yrityksiin. Yrityksistä tunnistetaan yhteistyössä yrittäjien kanssa oppimisympäristöjä, joissa ELSA- hankkeen kautta työllistyvä henkilö voi kehittää osaamistaan työtä tekemällä.

ELSA- hankkeessa on käytössä yksilöllinen valmennusmalli, jonka avulla hankeosallistujia tuetaan etenemisessä työllisyyspoluilla. Hankeosallistujilla on mahdollisuus osoittaa työtaitonsa hankkeen työympäristöissä ja kokeilla niitä ennen siirtymistä yrityksiin. Hankeosallistujat osallistuvat mm. ammattitaitokartoitukseen, ja tarvittaessa heille rakennetaan tutkintosuorituksiin tähtääviä opinnollistamispolkuja.

Hanke on tarkoitettu kaikille yritystyöllistymistä lähellä oleville kuhmolaisille työttömille työnhakijoille. Hankeosallistujiksi ohjaudutaan Kainuun TE-toimiston, Kainuun TYP:n ja Kuhmon kaupungin työllisyyspalvelujen kautta.

Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto yhdessä Kuhmon kaupungin ja Kuhmon Työvire ry:n kanssa. Hanke toteutetaan kolmen vuoden ajalla 1.1.2019- 31.12.2021. Myös Kuhmon työpajan ja Kuhmon Työvire ry:n henkilöstö osallistuu ELSA- hankkeeseen.