HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2021

Kuhmon ELSA-hankkeen tavoitteena on poluttaa hankeosallistujat palkkatyösuhteisiin yrityksiin, etsimme myös paikallisista yrityksistä piilotyöpaikkoja. Hankeosallistujia tuetaan ja autetaan yksilöllisesti etenemisessä työllisyyspoluilla. Hankkeessa on mahdollisuus osallistua mm. ammattitaitokartoitukseen ja lyhytkoulutuksiin. Lisäksi hankeosallistujat voivat suorittaa työelämässä tarvittavia korttikoulutuksia (ml. ammattipätevyydet). Hankkeessa tunnistetaan myös yrityksistä oppimisympäristöjä, joissa hankkeen kautta työllistyvä henkilö voi kehittää osaamistaan osana työtä. Tarvittaessa hankeosallistujille rakennetaan työpaikoilla tutkintosuorituksiin tähtääviä opinnollistamispolkuja.

Polkuja yrityksiin Kuhmossa -sarjakuva

Hanke on tarkoitettu kaikille yritystyöllistymistä lähellä oleville kuhmolaisille työttömille työnhakijoille. Hankeosallistujiksi ohjaudutaan Kainuun TE-toimiston, Kainuun TYP:n ja Kuhmon kaupungin työllisyyspalvelujen kautta. Voit ottaa suoraan yhteyttä myös hanketyöntekijöihin: Virpi Heikkinen 044 725 5239 tai Anne Huotari 044 725 5296.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto yhdessä Kuhmon kaupungin ja Kuhmon Työvire ry:n kanssa. Hanke toteutetaan kolmen vuoden ajalla 1.1.2019- 31.12.2021. Myös Kuhmon työpajan ja Kuhmon Työvire ry:n henkilöstö osallistuu ELSA- hankkeeseen.