Kuhmon ELSA-hankkeen hankehenkilöstö on siirtynyt pääsääntöisesti etätöihin koronavirustilanteesta johtuen ja hanke toimii tällä hetkellä ensijaisesti etäyhteyksien kautta. Hankehenkilöstöön voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla: Virpi Heikkinen, p. 0447255239/virpi.heikkinen@kuhmo.fi tai Anne Huotari, p. 0447255296/anne.huotari@kuhmo.fi.

Hankkeen Työhön Kuhmossa – työvoimakoulutus jatkuu normaalisti työssäoppimisen merkeissä. Uusia hankeosallistujia otetaan edelleen vastaan myös tämän koronatilanteen aikana etäyhteyksiä hyödyntäen. Kolmikantakeskustelut TE-toimiston kanssa onnistuvat puhelimitse useamman henkilön kesken moniosallistujaisen neuvottelupuhelun kautta. Myös hankeosallistumislomakkeet voidaan täyttää etänä joko postitse tai puhelimitse.

Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA)- hankkeessa kehitetään uudenlainen yritystyöllistämisen malli, jossa tavoitteena on ohjata hankeosallistujat palkkatyösuhteisiin yrityksiin. Yrityksistä tunnistetaan yhteistyössä yrittäjien kanssa oppimisympäristöjä, joissa ELSA- hankkeen kautta työllistyvä henkilö voi kehittää osaamistaan työtä tekemällä.

ELSA- hankkeessa on käytössä yksilöllinen valmennusmalli, jonka avulla hankeosallistujia tuetaan etenemisessä työllisyyspoluilla. Hankeosallistujilla on mahdollisuus osoittaa työtaitonsa hankkeen työympäristöissä ja kokeilla niitä ennen siirtymistä yrityksiin. Hankeosallistujat osallistuvat mm. ammattitaitokartoitukseen, ja tarvittaessa heille rakennetaan tutkintosuorituksiin tähtääviä opinnollistamispolkuja.

Hanke on tarkoitettu kaikille yritystyöllistymistä lähellä oleville kuhmolaisille työttömille työnhakijoille. Hankeosallistujiksi ohjaudutaan Kainuun TE-toimiston, Kainuun TYP:n ja Kuhmon kaupungin työllisyyspalvelujen kautta.

Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto yhdessä Kuhmon kaupungin ja Kuhmon Työvire ry:n kanssa. Hanke toteutetaan kolmen vuoden ajalla 1.1.2019- 31.12.2021. Myös Kuhmon työpajan ja Kuhmon Työvire ry:n henkilöstö osallistuu ELSA- hankkeeseen.