• Hankeosallistujalle rakennetaan oma työllistymisen polku, jossa tavoitteena on työllistyminen palkkatyöhön yrityksiin
  • Hankeosallistujalle tarjotaan tarvittaessa hänen osaamistaan täydentävää koulutusta (työssä tarvittavat korttikoulutukset, ammattipätevyydet, lyhytkoulutukset)
  • Hankeosallistujaa tuetaan ja autetaan työllistymisen polulla yksilöllisesti
  • Hankeosallistujalle suunnitellaan tarvittaessa myös tutkintosuorituksiin tähtäävä opinnollistamispolku