• Hankeosallistujalle rakennetaan oma työllistymisen polku, jossa tavoitteena on työllistyminen palkkatyöhön yrityksiin
  • Hankeosallistujalle tarjotaan tarvittaessa hänen osaamistaan täydentävää koulutusta (ammattitaitokartoitus, CV, kortti- ja lyhytkoulutukset)
  • Hankeosallistujaa tuetaan työllistymisen polulla yksilöllisen valmennuksen avulla
  • Hankeosallistujalle suunnitellaan tarvittaessa myös tutkintosuorituksiin tähtäävä opinnollistamispolku