Yksilöllisellä valmennuksen avulla pyritään lisäämään hankeosallistujan ymmärrystä elämänkaarivalintojen merkityksestä omalla työllistymisen polulla. Valmennustapaamisissa hankeosallistujia autetaan pääsemään selville siitä mitä he haluavat tehdä omalla elämällään ja tulevaisuudellaan. Valmennuksen tarkoitus on auttaa hankeosallistujia oivaltamaan, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omilla valinnoillaan erilaisiin lopputuloksiin. Omilla valinnoilla on merkitystä ja jokaisen voi muuttaa omilla valinnoillaan elämänsä suunnan. Yksi tällainen lopputulos ja suunta voi olla työllistyminen palkkatöihin yrityksiin.