Yksilöllisellä valmennuksen avulla pyritään lisäämään hankeosallistujan ymmärrystä omien valintojen merkityksestä omalla työllistymisen polulla. Valmennustapaamisissa hankeosallistujia autetaan pääsemään selville siitä mitä he haluavat tehdä omalla elämällään ja tulevaisuudellaan. Valmennuksen tarkoitus on auttaa hankeosallistujia oivaltamaan, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omilla valinnoillaan erilaisiin lopputuloksiin. 

Asiakasesimerkkejä yksilöllisestä valmennuksesta ELSA- hankkeessa:

Asiakas 1: Hankeosallistujalla on ammatillinen perustutkintokoulutus taustalla, mutta hän ei työllisty omalle alalle. Häneltä puuttuu kokonaan työkokemus, joka hankaloittaa töiden löytymistä. Yksilöllisen keskustelun kautta löydettiin harrastuksista kiinnostus uudelle alalle, jonka pohjalta ohjaaja lähti etsimään työpaikkaa henkilölle. Henkilölle löydettiin useamman kuukauden palkallinen kesätyöpaikka yrityksestä.

Asiakas 2: Hankeosallistujalla on ammatillinen perustutkinto taustalla, mutta hän ei halua työllistyä ko. alalle eikä hän tiedä mitä työtä haluaisi tehdä. Ammattitaitokartoituksen ja keskustelujen pohjalta löydettiin muutamia kiinnostavia eri alojen työtehtäviä, joita hän voisi lähteä kokeilemaan työkokeilun kautta. Hankeosallistujalle löydettiin työkokeilupaikka ja työkokeilun aikana hän löysi tältä uudelta alalta itselleen myös palkallista osa-aikatyötä yrityksestä.

Asiakas 3: Hankeosallistujalla ei ole ammatillista koulutusta taustalla, mutta hänellä on vuosien työkokemus alalta. Hänelle löydettiin yrityksestä ns. piilotyöpaikka, jota ei ole ollut aikaisemmin tässä yrityksessä. Tämän sopivan henkilön löydyttyä yritys päätti palkata henkilön vakituiseen työsuhteeseen. ELSA- hanke jatkaa tämän hankeosallistujan osaamisen kehittämistä opinnollistamisen kautta myös hänen työllistymisensä jälkeen.