Kuhmon ELSA-hankkeessa opinnollistetaan kuhmolaisissa yrityksissä olevia työtehtäviä  ja tunnistetaan yrityksistä löydettyjä oppimisympäristöjä. Opinnollistamisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä muuten kuin opiskelemalla päätoimisesti oppilaitoksessa. Oppimisympäristö voi olla yhdistyksessä, kunnan organisaatiossa tai paikkakunnan yrityksessä. Oppimisympäristön tunnistamisessa työpaikan toimintaympäristö ja työtehtävät verrataan ammatillisten tutkintojen perusteisiin yhdessä ammatillisen opettajan kanssa. Tämän jälkeen laaditaan oppimisympäristön tunnistamisraportti, joka kertoo yksilöidysti ne tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, jotka työympäristössä voidaan osoittaa. Opinnollistamisen avulla osallistuja (työntekijä) saa ammatilliseen tutkintoon pohjautuvaa osaamista, joka tunnistetaan ja dokumentoidaan osaamistodistukseen. Opinnollistamalla saatu osaaminen on mahdollista osoittaa ammatillisessa oppilaitoksessa näytöllä, millä tarkoitetaan tutkinnon osan suorittamista.

Kainuulainen opinnollistamismalli

Kuhmon ELSA- hankkeen tuottama ao.videoinsertti kertoo siitä miten opinnollistamista käytetään osaamisen vahvistamiseen Kuhmon työllisyydenhoidossa (video linkin takana):

Osaamisen vahvistaminen Kuhmossa opinnollistamisen keinoin- video

Uralla-video: Opinnollistamisen kautta ammattiin

Mitä hyötyä on opinnollistamisesta?

Työntekijä:

 • Työtä tekemällä saatu osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin usko omiin taitoihin lisääntyy
 • Tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan ja taidoistaan
 • Saa osaamistodistuksen (voi verrata laajennettuun työtodistukseen)
 • Saavuttaa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista (voidaan hyväksi lukea opiskelemaan hakeutuessa)
 • Osaaminen voidaan tunnistaa oppilaitoksessa
 • Opiskeluaika lyhenee, jos henkilö hakeutuu opiskelemaan

Yritys:

 • Työtehtävien avaaminen ja vertaaminen tutkinnon perusteisiin auttaa hahmottamaan työpaikkaa työ- ja oppimisympäristönä
 • Työskentely on tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa
 • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu, kun työtehtävät on avattu
 • Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa monipuolistuvat
 • Työympäristön osaaminen tulee näkyväksi, ns. hiljainen tieto tulee esille ja jaettavaan muotoon.
 • Tunnistettu oppimisympäristö auttaa markkinoinnissa
 • Edistää erilaisille oppijoille soveltuvien oppimisympäristöjen kehittymistä

Kuhmon ELSA- hankkeessa tunnistetut oppimisympäristöt: