ELSA-hankkeessa opinnollistetaan yrityksissä olevia työtehtäviä  ja tunnistetaan yrityksissä olevia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöiksi tunnistettuihin yrityksiin polutetaan ELSA-hankkeesta hankeosallistujia, jotka näissä yrityksissä työskentelemällä kerryttävät osaamistodistuksiin dokumentoitavaa osaamistaan.

Kainuulainen opinnollistamismalli

Mitä hyötyä on opinnollistamisesta?

Hankeosallistuja:

 • Osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin usko omiin taitoihin lisääntyy.
 • Voi seurata oman osaamisensa kehittymistä.
 • Tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan.
 • Saavuttaa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista.
 • Saa todistuksen osaamisestaan.
 • Osaaminen voidaan tunnistaa oppilaitoksessa.
 • Opiskeluaika lyhenee, jos osallistuja hakeutuu opiskelemaan.

Yritys:

 • Työympäristön tehtävien avaaminen auttaa hahmottamaan työpaikkaa työ- ja oppimisympäristönä.
 • Työskentely on tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa.
 • Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa monipuolistuvat.
 • Työympäristön osaaminen tulee näkyväksi, ns. hiljainen tieto tulee esille ja jaettavaan muotoon.
 • Tunnistettu oppimisympäristö auttaa markkinoinnissa.
 • Edistää erilaisille oppijoille soveltuvien oppimisympäristöjen kehittymistä

Kuhmon ELSA- hankkeessa tunnistetut oppimisympäristöt: