2.6.2020

Kuhmon ELSA- hanke järjestää 6 päivän Toimistotyön Taitajaksi- koulutusta. Seuraavat koulutuspäivät ovat 10.6., 12.6., 16.6., 22.6 ja 24.6.  Koulutus järjestetään joka päivä samaan aikaan klo 12.00 – 14.00. Koulutuspaikka on Oppimiskeskus (hankeluokka 108, Piilontie 47), mutta koulutukseen voi osallistua myös etäyhteydellä Teams- sovelluksen kautta. Koulutuksessa harjoitellaan asiakirjojen ja asiatekstin tuottamista, viestintää eri viestintäkanavia hyödyntäen sekä perehdytään laskutuksen perusteisiin. Kouluttajana toimii Päivi Haverinen Edukai Oy:ltä. ELSA- hankkeelta on mahdollista saada tietokone lainaan koulutuksen ajaksi. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, ota yhteyttä Anne Huotariin, p. 0447255296 tai Virpi Heikkiseen, p. 0447255239.

Esite koulutuksesta: Toimistotyön Taitajaksi-koulutusesite

29.5.2020

1.6.2020 alkaen Kuhmon ELSA-hankkeen hankehenkilöstö ottaa vastaan ajanvarauksella hankeosallistujiaan myös lähikontaktissa Oppimiskeskuksella hankkeen toimitiloissa. Tapaamiset sovitaan puhelimitse tai sähköpostilla: Virpi Heikkinen, p. 0447255239/virpi.heikkinen@kuhmo.fi tai Anne Huotari, p. 0447255296/anne.huotari@kuhmo.fi.

22.5.2020

Tällä viikolla päättyi toinen ELSA – hankkeen ja Edukain järjestämä Työhön Kuhmossa – työvoimakoulutus hienolla lopputuloksella. Kahdestatoista koulutuksen aloittaneesta opiskelijasta yhdelletoista löytyi koulutuksen aikana jatkopolku, ja useiden henkilöiden osalta se tarkoittaa palkkatyöpaikkaa. Onnea ja menestystä kaikille koulutuksen suorittaneille!

15.5.2020

Kuhmon ELSA- hankkeessa on aloittanut nyt 70 hankeosallistujaa.

13.5.2020

Kuhmon ELSA – hanke oli tänään mukana TYPO – koordinaatiohankkeen järjestämillä virtuaalisilla hankekahveilla Teams – yhteydellä. Mukana oli yli 60 työllisyys-, koulutus-, hanke- ym. toimijaa Kainuun alueelta. ELSA – hanke oli mukana esittelemässä osaltaan kolmen kainuulaisen ESR – hankkeen (Suomussalmen Talentti, Tolokusti Sotkamossa) ja kouluttajan yhteistyötä hankkeiden työvoimakoulutuksissa.

Kuhmossa on järjestetty Hyvä arki – ja ELSA – hankkeissa jo kaikkiaan 7 työvoimakoulutusta vuosina 2017 – 2020, ja kaikissa kolmessa kunnassa yhteensä 15 koulutusta. Kuhmosta liikkeelle lähtenyt työvoimakoulutusten sarja jatkuu ensi syksynä samalla mallilla kansallisella rahoituksella ja painotettuna erityisesti opinnollistamisella.

8.5.2020

Kuhmon ELSA- hanke alkaa purkaa poikkeustilanteeseen liittyviä rajoitteita vaiheittain ohjeiden mukaisesti. ELY-keskus on linjannut, että kortti- ja lyhytkoulutuksia voidaan pitää lähiopetuksena enintään 10 henkilölle, joten esim. hankkeen Digiosaamisen selviytymispaketti- koulutukseen on mahdollista tulla tarvittaessa lähiopetukseen. Edelleen esim. lähes kaikki työssä tarvittavat kortit on kuitenkin mahdollista suorittaa etänä. Hankeosallistujamme ovatkin suorittaneet useampia etäkorttikoulutuksia viimeisen kuukauden aikana.

30.4.2020

Kuhmon ELSA- hanke jatkaa hankeosallistujien osaamisen kehittämistä myös tässä poikkeustilanteessa. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana on suoritettu jo 6 tutkinnon osaa eri etäyhteyksiä- ja sovelluksia hyödyntäen. Lisäksi hankeosallistujat ovat suorittaneet mm. ammattipätevyyksiin vaadittavia korttikoulutuksia etänä kotoa käsin. Lähes kaikki korttikoulutukset pystyy suorittamaan etänä netissä. Tarvittaessa ELSA- hanke voi antaa lainaan kannettavan tietokoneen hankeosallistujalle, jos henkilöllä ei ole omaa tietokonetta. Jos olet kiinnostunut suorittamaan kortti- ja lyhytkoulutuksia (myös direktiivipäivät, jotka sisältävät Trafin ammattipätevyysmerkinnän) ota yhteyttä Virpiin tai Anneen, autamme sinua hankkimaan tarvittavat koulutukset.

24.4.2020

Kuhmon ELSA- hanke järjestää 5 päivän Digitaitojen selviytymispaketti- koulutuksen. Koulutuspäivät ovat pe 22.5., ti 26.5., to 28.5., ma 1.6. ja ke 3.6.  Koulutus järjestetään joka päivä samaan aikaan klo 9.00 – 11.00. Koulutuksessa opetellaan käyttämään yleisimpiä etäyhteyssovelluksia (esim. Teams, Zoom), joita tarvitaan etäyhteyspalavereissa ja -koulutuksissa. Lisäksi tutustutaan etänä tapahtuvaan työnhakuun kuten video-cv, etätyöhaastattelut yms. Kouluttajana toimii Päivi Haverinen ja koulutus tapahtuu etänä. ELSA- hankkeelta on mahdollista saada tietokone lainaan koulutuksen ajaksi. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, ota yhteyttä Anne Huotariin, p. 0447255296 tai Virpi Heikkiseen, p. 0447255239. Esite koulutuksesta löytyy täältä: Digiosaamisen selviytymispaketti- koulutusesite kevät 2020