1.7.2020

Kuhmon ELSA – hanke on nyt saavuttanut toimintakautensa puolivälin. Hankkeessa on sen puoliväliin mennessä aloittanut yhteensä 72 ja lopettanut 31 hankeosallistujaa. Hanke on saanut 36 osallistujayritystä, hankkeessa on työllistynyt 35 henkilöä, tunnistettu oppimisympäristöjä yhdeksästä yrityksestä ja suoritettu 14 tutkinnon osaa.

18.6.2020

Kuhmon ELSA-hankkeen hankehenkilöstö toivottaa kaikille hankeosallistujilleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää ja rauhallista juhannuksen aikaa!

12.6.2020

Kuhmon ELSA-hankkeessa on toteutettu kahta hankkeen omaa lyhytkoulutusta alkukesän aikana. Tällä viikolla alkoi Toimistotyön Taitajaksi-koulutus, jossa perehdytään toimistotyössä tarvittavaan osaamiseen sekä viestintään. Toinen lyhytkoulutus oli Digiosaamisen selviytymispaketti-koulutus, jossa perehdyttiin mm. etäyhteysohjelmien käyttöön. Molempiin koulutuksiin on voinut osallistua täysin etäyhteyksien kautta tai vaihtoehtoisesti lähiopetuksessa. Syksyllä 2020 hankkeella on mahdollisuus järjestää tarvittaessa molempia koulutuksia uudestaan.

2.6.2020

Kuhmon ELSA- hanke järjestää 6 päivän Toimistotyön Taitajaksi- koulutusta. Seuraavat koulutuspäivät ovat 10.6., 12.6., 16.6., 22.6 ja 24.6.  Koulutus järjestetään joka päivä samaan aikaan klo 12.00 – 14.00. Koulutuspaikka on Oppimiskeskus (hankeluokka 108, Piilontie 47), mutta koulutukseen voi osallistua myös etäyhteydellä Teams- sovelluksen kautta. Koulutuksessa harjoitellaan asiakirjojen ja asiatekstin tuottamista, viestintää eri viestintäkanavia hyödyntäen sekä perehdytään laskutuksen perusteisiin. Kouluttajana toimii Päivi Haverinen Edukai Oy:ltä. ELSA- hankkeelta on mahdollista saada tietokone lainaan koulutuksen ajaksi. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, ota yhteyttä Anne Huotariin, p. 0447255296 tai Virpi Heikkiseen, p. 0447255239.

Esite koulutuksesta: Toimistotyön Taitajaksi-koulutusesite

29.5.2020

1.6.2020 alkaen Kuhmon ELSA-hankkeen hankehenkilöstö ottaa vastaan ajanvarauksella hankeosallistujiaan myös lähikontaktissa Oppimiskeskuksella hankkeen toimitiloissa. Tapaamiset sovitaan puhelimitse tai sähköpostilla: Virpi Heikkinen, p. 0447255239/virpi.heikkinen@kuhmo.fi tai Anne Huotari, p. 0447255296/anne.huotari@kuhmo.fi.

22.5.2020

Tällä viikolla päättyi toinen ELSA – hankkeen ja Edukain järjestämä Työhön Kuhmossa – työvoimakoulutus hienolla lopputuloksella. Kahdestatoista koulutuksen aloittaneesta opiskelijasta yhdelletoista löytyi koulutuksen aikana jatkopolku, ja useiden henkilöiden osalta se tarkoittaa palkkatyöpaikkaa. Onnea ja menestystä kaikille koulutuksen suorittaneille!